بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز دوشنبه پانزدهم مرادماه، به میزان 54 هزار و 746 مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان پیک مصرف 53 هزار و 708 مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته سه هزار و 483 مگاوات گزارش شد که در مقایسه با روز یکشنبه که میزان آن سه هزار و 507 مگاوات بود، مصرف برق این بخش قدری کاهش داشته است.

گفتنی است، با توجه به اینکه همچنان هوای گرم در کشور پایدار است، می‌طلبد مشترکین نسبت به 10 درصد صرفه‌جویی در مصرف برق اهتمام لازم را داشته باشند و از بکارگیری وسایل پرمصرف در ساعات پیک خودداری کنند.