به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران، کل سرمایه این طرح  بالغ بر 30 میلیارد ریال است که 10 میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل منابع داخلی بانک کشاورزی تامین شد.

این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال 10 نفر به طور مستقیم فراهم شد.