به گزارش روابط عمومی بیمه کارآفرین؛ این دوره آموزشی با همت معاونت بیمه های عمر و سرمایه گذاری، در راستای اهداف و سیاست های راهبردی شرکت و به منظور ارتقاء دانش کارشناسان و مدیران شعب، و با حضور مدیرعامل، اعضا هیأت مدیره، معاونین فنی و مدیران ستادی و همکاران مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری برگزار شد.

این دوره با حضور عبدالمحمود ضرابی، مدیرعامل بیمه کارآفرین در جمع همکاران آغاز شد. وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 15 ساله همکاران که باعث اعتلای نام بیمه کارآفرین در صنعت بیمه کشور شده است، به بیان نکاتی مؤثر پیرامون رضایت مشتری، تعامل بین مدیران ستاد و شعب پرداخت. در ادامه این جلسه، معاون فنی مدیرعامل در بیمه های عمر و سرمایه گذاری؛ به سخنرانی پرداخت.

اسلامی به تشریح طرح چشم انداز بیمه های عمر و سرمایه گذاری پرداخت و بیان کرد:« این طرح تحول دارای سه محور کلی؛ تغییر ساختار، حوزه محصول و منابع انسانی است. این طرح در معاونت بیمه های عمر و سرمایه گذاری در حال اجرا است.» وی در ادامه سخنان خود به مسائل موجود در حوزه این معاونت پرداخت.

این دوره آموزشی با سخنان آموزشی الناز کیانی، مدیر بیمه عمر و سرمایه گذاری پیرامون نظام غربالگری و مدیریت ریسک و مباحث بیمه نامه های سازمان امور مالیاتی در این حوزه مدیریتی ادامه پیدا کرد.

ضمناً این جلسه، با سخنان آموزنده و راهبردی معاون فنی مدیرعامل در بیمه های اشخاص، درباره اصول بیمه های عمر پایان گرفت.