مدیرکل شعب استان آذربایجان غربی در ابتدای این جلسه ضمن خیر مقدم به تیم نظارت ستادی اداره مرکزی، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی هر سازمانی عنوان کرد و گفت: تقویت این حوزه موجب بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف عالی سازمان می شود از این رو در صددیم تا با بررسی دقیق گزارش بازدیدهای ستادی، نسبت به رفع نواقص و ضعف های موجود در این حوزه اقدام کنیم.

در ادامه این نشست، عملکرد یک ساله اخیر استان، ایرادات بازرسی و نظارتی در سال 96 بحث و بررسی شد، همچنین عملکرد استانی در خصوص ترجمان استانی و شعبه ای سند تحول به عنوان استان برگزیده در تدوین و اجرای ترجمان استانی سند تحول بانک _ تشریح برنامه های استان در خصوص نحوه عملیاتی کردن سند تحول بانک در سطح شعب _ بیان مشکلات پیش روی بانک و در حالت خاص استان در باب فاز عملیاتی سند تحول تجزیه و تحلیل شد و در نهایت به ارائه راهکارها و پیشنهادهای سازنده از طرف استان در خصوص رفع مشکلات پیش روی بانک در جاری سازی سند تحول پرداختند .

شاکری در پایان این نشست خاطر نشان کرد: تیم بازرسی با نگاهی کلان تر به دنبال نظارت راهبردی در جهت شناخت وضعیت استان از حیث نقاط قوت، ضعف و مشکلات مربوط هستیم تا با برنامه ریزی بهتری در راستای ارتقای اهداف متعالی سند تحول راهبردی و افزایش بهره وری بانک گام های موثرتری برداریم.

لازم به ذکر است، تیم نظارتی راهبردی طی3 روز حضور در استان آذربایجان غربی، ضمن بازدید از دوایر مدیریت و 20 شعبه، جلسات کوتاهی در شعب نیز برگزار کرد.