عصارزاده در این جلسه ضمن تقدیر و تشکرازعملکرد مطلوب حسانی زاده و آرزوی موفقیت برای اکبری اظهار داشت: استان سمنان از پتانسیل بالایی در صنعت و کشاورزی برخوردار است و با تلاش کلیه همکاران می‌توان از این ظرفیت در مسیر صحیح بهره برد.

   در ادامه اکبری آمادگی بانک توسعه تعاون را جهت ارائه خدمات بانکی به عموم مردم اعلام نمود و خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون همواره در راستای اهداف خود مطابق اساسنامه از تعاونی‌ها حمایت و پشتیانی نموده و نسبت به رسالت خویش گام برمی‌دارد.

   حسانی زاده نیز به ارائه عملکرد خود طی دوران تصدی مدیریت خویش پرداخت و موفقیت و جایگاه کنونی استان را تلاش کلیه همکاران دانست و از زحمات ایشان تشکر و قدردانی نمود.