به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، بر این اساس شروع و خاتمه ساعات کار تا تاریخ ۳۱ تیرماه از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ لغایت ۱۴:۱۵ و روزهای پنجشنبه ۸ الی ۱۲ است.