به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، مدیریت بیمه های خودرو اعلام کرد با توجه به نوسانات و افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار، دارندگان بیمه بدنه لازم است با مراجعه به واحدهای صدور این شرکت و اخذ الحاقیه، سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت احتمالی با مشکلِ اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه مواجه نشوند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه، در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است و نه قیمت روز مال، مسئول خسارت خواهد بود