منصور مرادی با اشاره به افزایش نقدینگی به خانه ملت گفت:یکی از دلایل افزایش نقدینگی عدم تمایل به سرمایه گذاری در تولید است، از سوی دیگر نابسامانی ارزی باعث شد مردم به سمت حفظ نقدینگی بروند.مردم یا نقدینگی را به دلار تبدیل کردند یا با فروش اموال و دارایی ترجیح دادند به پول نقد تبدیل کنند تا ارزش دارایی ها حفظ شود، از سوی دیگر برخی از افسارگسیختگی بازار سوء استفاده کردند و بر التهاب بازار افزودند.

 

وی با انتقاد از دولت که نتوانست نقدینگی را به سمت رونق تولید هدایت کند،افزود: دولت برای مدیریت و هدایت نقدینگی اقدام خاصی انجام نداد و تنها با تغییر رئیس بانک مرکزی شرایط را برای آزمون و خطاهای جدید فراهم کرد.انتظار می رفت رئیس جدید برنامه هایی برای نقدینگی داشته باشد اما تا وی روی کار بیاید و برنامه ارائه دهد حداقل یک سال طول می کشد به همین دلیل به نظر می رسد دولت وقت را صرف می کند بدون آنکه به نتیجه خاصی دست پیدا کند.

 

این نماینده مجلس با اشاره به برگزاری مناقصه ها بدون حضور فروشنده گفت: در مناقصه هایی که دولت برگزاری می کند کسی کالاهایی را ارائه نمی کند چرا که می ترسند در آینده یا دیگر به کالا دسترسی نداشته باشند یا گران تر شود و بتوانند به پول بیشتری دست پیدا کنند.

 

مرادی در خصوص تاثیر ترمیم کابینه بر کنترل نقدینگی گفت: تا امروز دولت تنها رئیس بانک مرکزی را تغییر داده که نتیجه خاصی را به دنبال نداشته در حالی که نمایندگان خواهان تغییرات اساسی در کابینه و گروه اقتصادی دولت بودند.همان طور که برای گروه های فوتبال مربی از خارج آورده می شود انتظار داریم دولت برای بهبود شرایط اقتصادی از اقتصادانان بین المللی استفاده کند.

 

منبع: اخبار بانک