بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۹ ارز کاهش، ۱۷ ارز افزایش و ۴ ارز ثابت ماند.

نرخ ارز‌های رایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده کنید:

نرخ ۱۷ ارز بانکی افزایش یافت/ جدول

نرخ ۱۷ ارز بانکی افزایش یافت/ جدول