دادگاه رسیدگی به پرونده ناظم مدرسه معین صبح امروز در مجتمع قضائی ارشاد استان تهران بطور غیرعلنی برگزار شد.

گفتنی است؛ اوایل خردادماه سال جاری ناظم دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی معین در منطقه ۲ تهران در پی اتهام آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان این مدرسه بازداشت شد.