لیست قیمت جدید خودروهای برلیانس به شرح جدول زیر اعلام شده است.

 

از سال گذشته و با انتقال خطوط تولید برخی از مدل های برلیانس از سایپا به پارس خودرو، تمامی مدل های برلیانس در این شرکت به تولید می رسد.