هاشم یکه زارع، با بیان این مطلب در خصوص آخرین وضع قرارداد پژو با ایران اظهار داشت: همانطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده پژو هنوز به صورت رسمی خروج خود از ایران را اعلام نکرده است.

وی از ارائه هر گونه توضیحات بیشتر در خصوص آخرین وضع قرارداد این مجموعه با شرکت های فرانسوی خودداری کرد.