احمد خادم المله استاد دانشگاه و از کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) با بیان این مطلب گفت: نیاز جدی صنعت خودرو کشور وجود یک سند راهبردی است که باید از هم اندیشی و گفتمان میان تفکرهای مختلف بدست آید.

 

 

وی ادامه داد: تبادل نظرها و شنیدن آرای مختلف، اولین قدم در راه تغییر و توسعه صنعت خودرو است که خوشبختانه این مهم در یکسال اخیر به بار نشسته و شاید همین جلسات هم اندیشی همراه با اختلاف نظرها و اشتراکات موجب شود تا به تدوین بهترین نقشه راه ممکن برای صنعت خودرو دست پیدا کنیم.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که باید ابتدا هدف را مشخص و سپس ظرفیت های موجود را معرفی کرد، اظهار داشت: ممکن است در نقشه راه یا تدوین اهداف 5 فاز تعریف شود. آن گاه برای دستیابی به هر کدام از این فازها باید برنامه ریزی مشخصی رخ دهد و در آخر هدف نهایی که توسعه صنعت خودرو و بهبود تولید است محقق خواهد شد.

 

اهداف صنعت خودرو

وی تصریح کرد: در هر کدام از این فازها، ذی نفعانی وجود خواهند داشت که باید شناسایی و برای مشارکت آنها برنامه ریزی کرد. ممکن است در یک یا دو یا هر پنج فاز نیازمند حضور دانشگاهیان، دولت، شرکت های خارجی و خودروساز و قطعه ساز باشیم اما مطمئنا نقش هر کدام از این گروه ها در فاز های مختلف تفاوت خواهد داشت که این تفاوت باید دیده و در برنامه های تدوین شده به خوبی به آن اشاره شود.

 

 

این کارشناس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: بی شک اجرای نقشه راه نیاز به یک فرمانده با تمام امکانات و اختیارات دارد یعنی کسی را می خواهد که هم سیاستگذار بوده و هم منابع را در اختیار داشته باشد. وزیر صنعت، رییس جمهوری و یا معاون علمی و فناوری دولت؛ فرقی نمی کند اما؛ مهم است که این فرمانده بتواند به تمام مشارکت کنندگان وزن دهد و وظایف همه را به روشنی مشخص و بر عملکرد ایشان نظارت کند.