لیست شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز 4200 تومانی در حالی منتشر شد که جای خالی واردکنندگان اجناسی که نقش زیادی در التهابات اخیر بازار کشور داشتند، بسیار مشهود است.

 

این لیست که امروز در پورتال بانک مرکزی کشور و در راستای شفاف سازی و شیشه ای کردن واردات به کشور، قرار گرفته است، به جای اینکه به شفافیت در این بازار ملتهب کمک کند، ابهامات زیادی را در ذهن افراد به وجود می آورد.

 

لیستی که در آن از اسامی افراد و شرکت های واردکننده جو، نخود خوراکی، لوبیا چشم بلبلی، موز و موس تا مایکروویو و کامپیوتر مشاهده می شود، بیش از این که شفاف سازی کند این سوال را در ذهن به وجود می آورد که به راستی چرا باید اسامی افراد و شرکت های دریافت کننده اقلام بزرگ و مهم که نقش اساسی در التهاب این روزهای بازار ایفا کرده اند، همچنان محرمانه باشد.

 

 

 

به راستی چرا باید لیست اشخاص و یا شرکت هایی که با دلار 4200 تومانی به واردات خودرو یا دارو پرداختند، همچنان از مردم مخفی نگه داشته شود.

 

در این لیستی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، جای خالی واردکنندگان دارو و خودرو به چشم می آید. این جای خالی موجب می شود تا در نیت منتشر کنندگان لیست کنونی این شبهه ایجاد شود که با انتشار این اسامی فقط قصد داشتند دستور رئیس جمهوری را از سر باز کنند.

 

نیت رئیس جمهوری در ابلاغ دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی، ایجاد شفافیت و محرم دانستن مردم بود نه اینکه با انتشار لیست وارداتچی های نخود و لوبیا مردم را به سخره بگیرید.