در این گزارش که نتایج بررسی‌های این اقتصاددان درباره بازار خودروی جهان است چنین آمده است: در نیمه نخست سال ۲۰۱۸، فروش خودروی جهان با قدرت به رشد خود ادامه داد.

این رشد قوی تا حدود زیادی به سود خوب در بازارهای نوظهور و فروش بیشتر از انتظار در آمریکا مربوط است. در این گزارش که نگاهی جامع به فروش خودرو در کانادا، آمریکا، آمریکای لاتین، اروپا و منطقه آسیا-پاسیفیک انداخته، هشدار داده شده است که تنش‌های تجاری موجود در سطح جهان بر رشد فروش خودرو اثر منفی برجای خواهد گذارد.

اثر برجای مانده از خطر حمایت‌گرایی آمریکایی بر بازار خودروی چین، افت فروش خودرو در مکزیک برای سیزدهمین ماه متوالی به‌خاطر نااطمینانی‌های سیاسی و چشم‌انداز توقف افزایش تعرفه‌ها در تجارت خودرو بین آمریکا و اتحادیه اروپا، از جمله نکاتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.