یک منبع آگاه اظهار کرد: آقاى "ع" یکی از مدیران وزارت صنعت به همراه معاون خود در رابطه با تخلفات صورت گرفته در پرونده ثبت سفارش خودرو بازداشت شدند.

به گفته این منبع آگاه با وجود دستگیری این دو نفر و احضار آقاى "م" معاون وزیر صنعت، هنوز برخی افراد دیگر مرتبط به این پرونده دستگیر نشده اند.باشگاه خبرنگاران

 

منبع: پدال