در حالی که گودرز حبیبی مدیر آکادمی باشگاه استقلال دقایقی پیش از سمت خود استعفا داده اما جباری یکی از اعضای هیئت امنا این موضوع را رد کرد.

حبیبی که کمتر از یک ماه مدیریت آکادمی باشگاه استقلال را بر عهده گرفته به دلیل عدم دریافت ابلاغ خود از سمت خود استعفا داد تا این موضوع بیشتر در دست بررسی مدیران باشگاه قرار بگیرد.

با توجه به پیگیری ها مشخص شد پیش از ظهر جلسه ای در این باره برگزار می شود و احتمالا نظر اعضای هیئت امنا نیز بر این خواهد بود که حبیبی باید به کار خود در این آکادمی ادامه دهد.