تمرین تیم فوتبال استقلال ساعت 10:50 در زمین صنایع دفاع برگزار شد.

ستوده پزشک تیم پس از چند روز غیبت در تمرین امروز آبی ها حاضر شد.

پیش از آغاز تمرین امروز ،شفر تولد حسین حسینی را تبریک گفت و پس از آن بازیکنان برای این بازیکن دست زدند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال در اولین آیتم زیر نظر آندریاس مربی بدنساز آلمانی به گرم کردن پرداختند.

مربی بدنساز استقلال در تمرین از بازیکنان تست سرعت گرفت و وی رکورد آبی پوشان را ثبت می کرد.