بازیکنان تیم فوتبال استقلال امروز صبح در یک نوبت تنرینات خود را دنبال کردند.

 بازیکنان تیم فوتبال استقلال امروز از ساعت ۱۰:۱۵ در مجموعه صنایع دفاع در یک نوبت تمرین کردند.

ابتداى تمرین بازیکنان زیر نظر آندریاس به گرم کردن و کارهای بدنی مشغول شده‌اند.

دروازه بانان تیم فوتبال استقلال زیر نظر نامدارى تمرینات اختصاصى خود را دنبال کردند.

مرتضى آقاخان به دلیل مصدومیت نمى تواند تمرینات را دنبال کند و باید با حضور در فیزیوتراپى مراحل درمانى خود را پشت سر بگذارد.

فرشید اسماعیلى همچنان غایب تمرین آبى هاست و این روزها به درمان مى پردازد.

ملى پوشان در تمرین استقلالى ها غایب بودند.

شفر در تمرین امروز پا به توپ شد.

در پایان تمرین شفر جلسه اى را با بازیکنان و کادر فنى برگزار کرد.