بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان پیش بینی کرد: رشد اقتصادی ایران در سال 2018 میلادی به 4.1 درصد برسد. این نهاد بین المللی در گزارشی که شش ماه پیش منتشر کرده بود، رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2018 پیش بینی کرده بود و اکنون به رغم خروج آمریکا از برجام پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 0.1 درصد افزایش داده و به 4.1 درصد رسانده است.البته بانک جهانی در بخشی از گزارش خود یادآور شده است: اگرچه اطمینان زیادی به تاثیر نهایی بازگشت تحریم ها علیه ایران وجود ندارد اما ممکن است این تحریم ها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشکه در روز کاهش دهد.بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4.3 درصد رسیده است اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است، اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و فقط رشد 0.5 درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست 2017 حدود 16 درصد، در سه ماهه دوم 4.2 درصد، در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در سه ماهه چهارم 0.5 درصد محاسبه شده است. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 4.2 درصد برسد.

ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و سومین تولید کننده بزرگ گاز جهان

این گزارش در بخشی دیگر، به رده بندی تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان اشاره کرده است. برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد ایران 5 درصد تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده و به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ این محصول در جهان شناخته شده است.طبق این رده بندی، آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان محسوب می شود. تولید نفت این کشور معادل 13.4 درصد کل تولید نفت جهان است. پس از این کشور، عربستان با سهم اندکی کمتر از 13.4 درصد در رتبه دوم و روسیه با 12.2 درصد در رتبه سوم قرار گرفته اند.بر اساس این گزارش ایران همچنین سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان شناخته شده و سهم 5.7 درصدی از کل تولید گاز جهان را به خود اختصاص داده است.

منبع:تسنیم