کتاب جامع خدمات پس از فروش در دو جلد برای سازمان های محصول محور و خدمات محور توسط نادر وهاب آقایی به رشته تحریر درآمده است.

کتاب مدیریت خدمات پس از فروش

وهاب آقایی دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک و مدیریت است که دانش و تجربه او در حوزه خدمات پس از فروش سازمان های مختلف مانند لوازم خانگی، خودرو، بانک ها و بیمه گسترده شده است.

 

این تجارب می تواند او را به عنوان یک کارشناس خبره در این حوزه معرفی کند.

 

 

در جلد اول این کتاب با سرفصل هایی چون قوانین کشورهای مختلف، نیازهای ذینفعان مختلف چون مشتری، واحدهای مالی، فروش و بازاریابی، مدیریت لجستیک محصول، عملیات خدمات پس از فروش، مسائل مالی در خدمات پس از فروش و چگونه خدمات را سودآور کنیم، آشنا می شویم.

 

سر فصل هایی که در جلد دوم کتاب و برای سازمان های خدمات محور می خوانیم عبارت است است از بازاریابی خدمات، مشتری و نیازهای او، خدمات پس از فروش، خدمات پس از فروش در سازمان های خدماتی، خدمات پس از فروش در سازمان های محصول محور، انواع گارانتی و نمونه خدمات پس از فروش در سازمان های مختلف خدماتی.