فردا سرپرستان خانوار نودمین یارانه نقدی را دریافت می کنند این در حالی است که مقرر بود یارانه نقدی به مدت شصت ماه یعنی 5 سال پرداخت شود.  

یارانه

یارانه نقدی مرداد ماه مانند ماه های قبل 45 هزار و 500 تومان خواهد بود . پیش بینی شده است روند پرداخت یارانه تا پایان سال 1399 ادامه داشته باشد. 

 

منبع: خبرانلاین