میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب اظهار کرد:  امروزه سیلاب در کشور ما با توجه به توزیع نامتناسب بارش‌ها نه تنها به عنوان بلای طبیعی، بلکه رحمتی الهی برای منابع آبی کشور است.

وی در ادامه افزود: سیل بخشی از مدیریت منابع آب کشور است و هم زیستی با سیلاب بایستی به عنوان یک هدف در پیش روی ما قرار بگیرد.

به گفته این مقام مسئول؛ در سه سال اخیر به طور متوسط، کشور هر هشت روز یکبار با حوادثی همچون سیل، زلزله، طوفان، غبار و ریزگرد و... به صورت پیاپی مواجه شده است.

جعفرزاده با تاکید بر اینکه با رویکرد جدید وزارت نیرو ریل گذاری جدیدی در حوزه مدیریت مصرف و تقاضا رخ داده است، بیان کرد: هم اکنون این فرصت ایجاد شده است تا با اتکا به توان داخلی و روحیه جهادی یک فصل و رویش جدید در مجموعه وزارت نیرو ایجاد کنیم.

رئیس کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات دریایی، آب، برق و فاضلاب گفت: ما دیگر نمی‌توانیم شرایط تولید منابع را به این شکل ادامه دهیم. خشکسالی و کم آبی امروزه دیگر بحران نیست و همزاد و همراه ماست و سیلاب نیز روی دیگر آن است و باید با آن همراه شویم.

کمبود پوشش گیاهی، راه را برای سیلابی کردن کشور فراهم کرده است

همچنین در این مراسم عباس جزایری، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و دبیرکل ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با تاکید بر اینکه سیل و خشکسالی دو روی یک سکه هستند، گفت: در کشور خشک ایران به دلیل کمبود پوشش گیاهی، از بین مراتع و... راه را برای سیلابی کردن کشور فراهم شده است.

وی تصریح کرد: عدم رعایت توسعه شهری و گرفتن آب راه‌ها، مسیرهای سیلابی را باریک تر کرده و در زمان وقوع بارش و به تبع آن افزایش بی آبی باعث بروز سیلاب و ایجاد خسارت می‌شود.

جعفرزاده در پایان تاکید کرد:  بر اساس آمار در سالهای ۶٠ تا٧٠ بیش از ۴٨٠ مورد سیلاب در کشور رخ داد که اگر به نقش موثری مردم و سازمان ها توجه می‌شد، می توانستیم از این سیلاب ها بهره بیشتری ببریم.