02:34 | دوشنبه 16 تير 1399

1398/07/17

هادی رضوی داماد مجرم وزیر کار کجاست ؟
قاضی مسعودی مقام نسبت به خبر فرار هادی رضوی به خارج از کشور واکنش نشان داد.
قاضی مسعودی مقام نسبت به خبر فرار هادی رضوی به خارج از کشور واکنش نشان داد.

ظهر دیروز بود که خبری با عنوان فرار هادی رضوی داماد مجرم وزیر کار به خارج از کشور در فضای مجازی دست به دست شد.

همان زمان وکیل رضوی به تکذیب این خبر پرداخت و حال مسعودی مقام قاضی پرونده رضوی می‌گوید که رضوی اصلا به مرخصی نرفته و در زندان است.

قاضی مسعودی مقام گفت: تا آن جایی که بنده خبر دارم هادی رضوی در زندان است

برچسب ها:

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر شما