20:59 | چهارشنبه 7 خرداد 1399
 فرصت جوئی از تعطیلات و قدرت گیری بیشتر زنگنه ای‌ها در پتروشیمی

1398/08/12

فرصت جوئی از تعطیلات و قدرت گیری بیشتر زنگنه ای‌ها در پتروشیمی
تعطیلات پی در پی در هفته گذشته که البته تا هفته جاری نیز ادامه دارخواهد بود شاید فرصتی مناسب برای تغییرات گسترده ای در نفت و پتروشیمی تلقی شد که به اذعان بسیاری از کارشناسان اکثر آنان همانند شمشیر دولبه ای است که آینده ای روشن را به تصویر نمی‌کشد. آینده ای که با نفوذ بیشتر یکی از نزدیکان زنگنه رقم خورد و در نهایت منجر به خداحافظی یکی دیگر از دوستان مرد اول نفت با این وزارتخانه شد.
تعطیلات پی در پی در هفته گذشته که البته تا هفته جاری نیز ادامه دارخواهد بود شاید فرصتی مناسب برای تغییرات گسترده ای در نفت و پتروشیمی تلقی شد که به اذعان بسیاری از کارشناسان اکثر آنان همانند شمشیر دولبه ای است که آینده ای روشن را به تصویر نمی‌کشد. آینده ای که با نفوذ بیشتر یکی از نزدیکان زنگنه رقم خورد و در نهایت منجر به خداحافظی یکی دیگر از دوستان مرد اول نفت با این وزارتخانه شد.
هر چند که این تنها پایان داستان تغییرات هفته گذشته نبود و تغییرات دیگری چون حضور بحرینی بر مسند یکی از اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز شوکی دیگر برای آنانی تلقی شد که پیش بینی خداحافظی وی با هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس و کاهش اختیاراتش آنهم به درخواست خودش را داشتند.
بنابراین گزارش نصرت رحیمی یار قدیمی زنگنه از صندوق بازنشستگی نفت می‌رود و آنطور که از خبرها پیداست وی به دلیل اختلافات گسترده با آیدین ختلان عطای این سمت را به لقایش می‌بخشد. برخی از گلایه وی نسبت به نداشتن اختیارات بالاخص در هلدینگ خلیج فارس می‌گویند و برخی دیگر گستره این اختلافات را در چیزی بیش از یک هلدینگ و اختیارات مدیریتی در این بخش جستجو می‌کنند. به هرحال هر چه که باشد باید گفت با انتشار خبر اسامی اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی نفت یک چیز کاملا مشهود است و آنهم خروج مخالفان ختلان و یکدست شدن اعضای مدیریتی است. ازیک سو کارشناسان این یکدستی را در تعیین وتکلیف شدن آینده صنعت پتروشیمی بسیار موثر می‌دانند و معتقدند از این پس ختلان و یارانش در این حوزه دیگر امکان ریختن ناتوانیهای مدیریتی خود بر گردن دیگران را نخواهند داشت و وزیرهم حداقل در حوزه پتروشیمی دیگر سخنی از دشمنان فرضی ندارد و از سویی دیگر این اتفاق را برخی از کارشناسان منتقد اتفاقی نامیمون و پر خطر برسرراه توسعه صنعت پتروشیمی می‌دانند. وضعیتی که در حال حاضر نیز چندان مناسب نیست و آینده آن نیز چندان خوشبینانه توصیف نمی‌گردد.
با اینحال این روزها باید گفت به نظر می‌رسد مرد شماره یک صنعت پتروشیمی دیگر ختلان است. فردی که با برگزاری یک همایش و سابقه فعالیت دراین عرصه وارد وزارت نفت شد و امروز به یکی از نزدیکان زنگنه بدل شده است. هر چند که برخی از کارشناسان همچنان معتقدند ختلان همچنان آینه تصمیم‌های وزیری است که خود سعی دارد در برخی از موارد در سایه بماند و دیگری با بالابردن صدا و ... کار را از پیش ببرد. و قطعا زمانیکه پای حساب و کتاب به میان بیاید این دیگری است که باید پاسخگوی آن تصمیمات بنابر برگزاری جلسات و امضاها باشد نه زنگنه! به هرحال در شرایط کنونی برعکس نظر اغلب کارشناسان، "نفتی‌ها" این تغییرات صورت گرفته در صندوق بازنشستگی نفت را بسیار مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است با یکپارچگی صورت گرفته دیگر زنگنه از دشمنان فرضی هم بگوید کسی باور نخواهد کرد. چرا که از این پس پتروشیمی زیر سایه کامل زنگنه اداره خواهد شد و اینبار با فرصت کمتر از یکسال مدیریت مفید دولت دوازدهم بر عرصه صنعت پتروشیمی باید دید قراراست آینده این صنعت استراتژیک کشور چگونه قرار است رقم خورد و در سال ۱۴۰۰ چه خبرهایی قراراست از این روزهای این صنعت منتشر گردد؟ هر چند که کارشناسان نسبت به انتشار اخبار این روزهای صنعت در سال ۱۴۰۰ بسیار ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند از امروز باید نهادهای نظارتی دقت بسیار بیشتری بر احوالات این صنعت به ویژه بخش تعاملات ارزی و صادرات محصولات داشته باشند!
نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر شما
تازه ها
پربیننده ها