تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : حامد صالح آبادی

شماره تماس: 09125391656

ایمیل:

آدرس: تهران-خيابان مطهري-خيابان ميرعماد-كوچه نهم پ 3

پایگاه خبری اقتصاد آزاد از خبرنگاران برای همکاری به صورت حق التحریر ،گزارش، یادداشت، گفتگو و… دعوت به همکاری می کند.

فرم تماس