حقوق بازنشستگان، همسان سازی

  • بانک و بیمهعیدی بازنشستگان

    اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستورکار دولت باشد

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی سیاست جبرانی نشأت گرفته از نرخ تورم است و توصیه می‌شود استمرار اجرای متناسب‌سازی بر اساس تورم اعلامی در دستورکار قرار گیرد. حسن صادقی با بیان این‌که اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به جهت جبران فاصله تورم از مستمری زمان برقراری ضروری بود و استمرار اجرای آن هم اجتناب‌ناپذیر…

دکمه بازگشت به بالا