درمان رایگان

  • گوناگون

    چرا درمان رایگان بازنشستگان و بیمه‌شدگان فراموش شد؟

    چرا درمان رایگان بازنشستگان و بیمه‌شدگان فراموش شد؟ / درمان تامین اجتماعی گوش به فرمان‌ سیاسیون شده است ساختار بودجه سازمان تامین اجتماعی، مبنای توسعه زیرساخت‌های ملکی را نادیده گرفته و بر پوششِ هزینه‌ها و امور دیگر متمرکز شده است. این در حالی است که ۹۰ درصد شهرستان‌های کشور فاقد بیمارستان‌های ملکی هستند. تعهدات یک سازمان زمانی اعتبار دارد که…

دکمه بازگشت به بالا