وزیر کار، برنامه راهبردی، کارگران، اقتصاد آزاد

  • بانک و بیمه

    برنامه وزیر کار برای حقوق و دستمزد اعلام شد

    وزیر کار گفت: بخشی از هزینه‌های کارفرمایان، حقوق و دستمزدی است که می پردازند. در نشست‌هایی که با تشکل‌های کارگری داشتیم اعلام می کردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی بنگاه‌ها هستند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم کرد. برنامه وزیر کار برای ایجاد یک میلیون شغل در سال مشخص…

دکمه بازگشت به بالا