وزیر کار،

  • گوناگون

    اظهارات مهم وزیر کار درباره یارانه و دستمزدها

    به گزارش اقتصاد آزاد به نقل از خبرآنلاین، حجت ‎الله عبدالملکی، وزیر چهل ساله تعاون، کار ور فاه اجتماعی در برنامه‌های خود متعهد شده است سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی ، ایجاد کند. بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است. بـر اسـاس اطلاعات سرشماری عمومـی نفـوس و مسـکن، عرضـه نیـروی کار…

دکمه بازگشت به بالا